Home

Eise Club ass gegrënnt ginn am Joer 1989.
Wien Freed um Waasser huet an un der Ënnerwaasserwelt, deen ass bei eis gutt opgehuewen.
Schonn mat 12 Joer kann een den Junior Diver maachen

Mir sinn affiliéiert un:

NASDS (National Association of Scuba Diving Schools)

RSTC Recreational Scuba Training Council Europe

FLASSA (Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports SubAquatiques)

CMAS (Confédération Mondiale des Activitées Sub-aquatiques)