Breveten

Equivalenztabell tëschent de verschiddenen Federatiounen

Spezialisatiounen

Orientéierung

Déiftauchen

Gruppeféierung

HLW O2 AED (éischt Hëllef)

Nuetstauchen

Dréchentauchen

Stress & Rescue

Nitrox Basic

Nitrox Advanced,

Sidemount

Hei méi Eenzelheeten iwwer Breveten an Spezialisatiounen